Πρόγραμμα Real Estate Forum 2022

Πρόγραμμα 2022

Το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή 1 μήνα πριν το συνέδριο.